Pomiary stężenia niebezpiecznych pyłów

Pomiary stężenia niebezpiecznych pyłów
brak zdjęcia

Pomiary stężenie pyłów w miejscu pracy należy do obowiązków firm zajmujących się produkcją chemikaliów, kosmetyków etc. Szkodliwe unoszące się substancje to poważny problem i mają negatywny wpływ na zdrowie. Na szczęście także w Polsce poważnie traktuje się warunki pracy i zdrowie pracowników. Dlatego też do obowiązku nalezą pomiary stężenia pyłów w powietrzu. Substancje drażniące, środki mutogenne, chemikalia rakotwórcze i wiele innych - to wszystko może może znaleźć się nie tylko w powietrzu, lecz także i może kumulować się w organizmie człowieka. Pomiary stężenia pyłów są więc niezbędne w przedsiębiorstwie pracującym zgodnie z zasadami BHP i zgodnie ze zdrowym rozsądkiem.

Nazwa: Laboratorium Badań Środowiskowych Pachorek-Jurowska Sp. J. Jadwiga Pachorek, Katarzyna Jurowska

Adres: Grabowa 10 58-200 Dzierżoniów

Adres www: